رزومه شخصی
  • کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار
  • دبیر کار و فناوری و علوم دوره متوسطه اول
  • مدرس آموزشگاه های مختلف در زمینه کامپیوتر و شبکه
  • مسلط به مباحث MCITP، CCNA، MIKROTIC، TMG، NETWORK، A
  • دارای مقاله های بین المللی، ملی، کشوری و منطقه ای در زمینه های مختلف کامپیوتر و شبکه
  • مدیریت دفتر خدمات کامپیوتری و اینترنتی پارسه